Familieopstellingen.jouwweb.be
Home » Soorten opstellingen

Soorten opstellingen

 

 

Er zijn verschillende opstellingen

Relatieopstellingen zijn een bijzonder doeltreffend en effectief middel om de kwaliteit van je relatie te verbeteren. Honderden relatieopstellingen laten zien dat de grote storingen voor een mooie relatie, onbewuste loyaliteiten naar ouders en voorouders zijn.

Mensen die wat betreft intimiteit en seksualiteit in beperkende patronen vastzitten kunnen met opstellingen de achtergrond van deze storingen bewust maken en zich ervan bevrijden.

Je zou kinderen kunnen zien als de alarmlichtjes van het familiesysteem. Als zij beginnen te knipperen is er een of andere verstoring. Kinderen doen dit door opvallend gedrag, ziekte of andere moeilijkheden te vertonen. Juist omdat het de verstoringen in het systeem zichtbaar maakt, heeft een familieopstelling op kinderen met probleemgedrag vaak een diep bevrijdende werking. En ook voor de ouders is het een grote opluchting als duidelijk wordt dat hun probleemkind niet slecht, kwaad of dom is, maar verstrikt door de loyaliteit met iemand uit zijn familie van herkomst. De motivatie achter probleemgedrag blijkt plots een sterke (blinde) liefde te zijn.

Als opsteller kan men kijken naar heel het systeem van een zieke persoon, zowel het sociale alsook zijn familiale omgeving wordt deel van de opstelling.
Het symtoom of de ziekte ontpopt zich frequent als loyaliteit, als een diep en onbewust verlangen om een onopgelost conflict, een pijnlijk lot of een trauma van een of meerdere familieleden mee te dragen. Door ziek te zijn en het ook moelijk te hebben zoals zij, tracht de zieke, zijn loyaliteit met deze familieleden te manifesteren.

Voor mensen die denken aan zelfmoord kan een opstelling bijzonder veel duidelijk maken. Maar ook familieleden die met dit probleem werden geconfronteerd kunnen soelaas vinden in opstelling, waardoor hun schuldgevoelens kunnen verdwijnen.

Hooggevoelige mensen zij bijzonder belast door dat wat in hun familiesysteem nog onverwerkt aanwezig is. Net omdat zij zo gevoelig zijn nemen zij te veel op zich of voelen zij te sterk de disharmonische elementen in hun familiesysteem. Dit maakt in regel hooggevoeligheid tot een lastig probleem.
Een opstelling brengt hier oplossing.

Frequent weerspiegelen zich herhalende financiële problemen situaties vanuit het familiaal verleden, bvb faillissementen of armoede in vroegere generaties.
Loyaliteit naar een of meerdere voorouders betekent in deze gevallen dat het nu ook niet gemakkelijk is om zich voldoende financiële mogelijkheden of vrijheid te gunnen en ervan te mogen genieten.

Loopbaanopstellingen
Wie vragen heeft rond zijn verdere carrière en belangrijke beslissingen moet nemen kan tijdens een loopbaanopstelling alle opties uittesten en de beste keuze zichtbaar laten worden.

Succesopstellingen
Tijdens een succesopstellingen worden alle obstakels die het succes van een mens of onderneming, een zaak of product belemmeren, één voor één bewust gemaakt en dienen zich later aan als resources.

Opstellingen voor bedrijven,zelfstandige enz.

 

Minder stress dankzij organisatieopstellingen

 

Organisatieopstellingen stellen je in staat de prestaties van je organisatie, bedrijf, team of praktijk effectief te verhogen.

 

Met een organisatieopstelling verbeter je de hele situatie. Omdat deze je meteen naar de kern van het probleem brengen en je de nodige oplossingen aanreiken. Je weet uit eigen ervaring dat problemen verder laten aanslepen niets uithaalt.

 

Met organisatieopstellingen kan je onder meer een hoog ziekteverzuim, lage productiviteit of vergelijkbare problemen onder controle krijgen. De oplossingen die organisatieopstellingen aan het licht brengen, situeren zich op herkenbare en gemeenschappelijke raakvlakken tussen je personeel of medewerkers. Daardoor verminderen ze wrijvingen en conflicten in je bedrijf.

 

Zo komen medewerkers meer in beweging vanuit intrinsieke motivatie, groeien ze weer naar elkaar toe en worden ze door de oplossingen positief gemotiveerd. De ervaring leert dat medewerkers dankbaar reageren omdat je met een organisatieopstelling de problemen aan de wortel aanpakt en zo het stressniveau gevoelig verlaagt.

 

 

 

Systeemdenken

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemdenken